Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Generationsskifte

En af advokatens kerne rådgivnings områder er rådgivning i forbindelse med generationsskifte og særligt generationsskifte af landbrugsejendomme.

Økonomiske og personlige forhold

På dette fagområde er det ikke alene de økonomiske forhold, der har afgørende betydning. Det har også de personlige og følelsesmæssige forhold. 
I generationsskiftesager er der typisk ikke alene fokus på selve overdragelsen af erhvervsvirksomheden fra forældre til en eller flere børn. Der er også et hensyn at tage til de øvrige arvinger.
Sker overdragelsen på sædvanlige markedsvilkår, er der ikke behov for regulering ift. øvrige børn.
Sker overdragelsen på fordelagtige vilkår, typisk til under sædvanlig handelspris, efter de sædvanlige regler og praksis herom, vil man typisk regulere it. øvrige børn, der ikke medvirker i generationsskiftet.
Det kan for eksempel ske ved gavebeløb, familielån, eller hvor der i forbindelse med generationsskiftet laves en selskabskonstruktion med opdeling af aktier i A- og B-aktier. A-aktier med stemmeret og indflydelse tildeles de børn der generationsskifter. B-aktier tildeles øvrige børn. her er der ingen stemmeret eller indflydelse, men man deltager i udbytte på samme vilkår som A-aktie indehaverne.
Som forældre og sælgere kan man også regulere i arv til børnene via testamente. De børn der ikke deltager i generationsskiftet får tildelt en større arv efter forældrene/længstlevende forælder. De børn der har overtaget familievirksomheden skal for eksempel kun have tildelt deres tvangsarv.
underskriver
Generationsskiftesager tager tid og er typisk forberedt over en årrække i samspil mellem parterne og deres sædvanlige rådgivere.

Ved generationsskifte af landbrugsvirksomhed vil udfærdigelse af overdragelsesaftale og berigtigelse af handlen blive foretaget af samarbejdspartnere.

Læs mere i folderen Generationsskifte
Generationsskifte
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk