Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Retssager

Et godt forlig - er bedre end en dyr retssag

Forlig eller retssag

Vi går meget langt for at finde en forligsmæssig løsning, da dette en hurtigere løsning end en dom og begrænser sagens omkostninger betydeligt.

Hvis det ikke er muligt at forlige en tvist, og det bliver nødvendigt med en domstolsafgørelse, har advokaterne stor erfaring i at gennemføre et civilt søgsmål ved Domstolene med Hovedforhandling med afhøring af parter og vidner.

Du bliver under hele sagsforløbet orienteret om udviklingen i sagen og sagens omkostninger.
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk