Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk
Persondatapolitik i Advokatfirmaet Thor ApS
På denne side kan du læse om, hvordan Advokatfirmaet Thor ApS, i det følgende benævnt ”Thor”, behandler oplysninger om dig i forskellige situationer.

Thor er at betragte som dataansvarlig. Det er tilfældet i forhold til behandling af personoplysninger i det daglige arbejde med sagsbehandling og advokatrådgivning for vores kunder.

Thor anvender og registrerer i visse situationer en række oplysninger om dig. For eksempel når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig et af vores foredrag om juridiske emner, du eller din virksomhed bliver kunde i Thor eller som led i vores daglige arbejde med kontakt med modparter og leverandører.

Persondataforordningen, GDPR, (General Data Protection Regulation) stiller krav til hvilke oplysninger vi skal give til kunder m.v. Her på siden kan du finde information om persondatapolitikken til netop din sagstype.

Oplysningspligten kan være begrænset ved lov og advokatetiske regler. Det kan være regler om advokaters tavshedspligt, hvis gennemførelsen kræver en uforholdsmæssig indsats og/eller formålet vil forspildes eller at afgørende hensyn til klientens, tredjemand eller det offentliges interesser taler imod.

Thor kommunikerer primært via e-mail, for at fremme sagerne hurtigst muligt. Vi benytter sikker mail, i det omfang modtageren kan modtagesikker mail. Alternativt fremsendes almindelig mail med bilag, der skal åbnes med kode. Vi vil begrænse fremsendelse af cpr.nr., fortrolige og følsomme oplysninger, via almindelig mail.

Hvidvaskloven stiller krav om indhentelse af personoplysninger, ID for kunder, i forskellige sagstyper med økonomiske transaktioner. Det er lovpligtigt for kunden at meddele disse oplysninger til Thor - for at etablere kundeforhold og yde den aftalte bistand i sagen.
Læs vores GDPR regler her
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk