Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Om os

Hvem står bag Advokatfirmaet Thor

Advokatfirmaet Thor Aps er etableret af advokat Henrik Aavild.

Advokat Henrik Aavild fik sin advokatbestalling i 1996 og fik møderet for landsretten i 2002. Advokat Henrik Aavild har løbende haft ansættelse som advokat på forskellige kontorer i provinsen og har også tidligere haft selvstændigt advokatfirma i Skive.

Advokatfirmaet løser opgaver for såvel private som erhvervsdrivende.

Advokatfirmaet beskæftiger sig primært med følgende arbejdsopgaver:
- Stiftelse af selskaber,
- Lukning af selskaber ved betalingserklæring eller solvent likvidation,
- Amortiseringssager ved bortkomne pantebreve,
- Sager om ejendomsdom,
- Privat skiftede dødsboer, hvor 1 års fristen er ved at udløbe og der kræves overgang til bobestyrerbehandling,
- Særskilt udvalgte retssager, herunder om vejrettigheder og hævd.

Kontakt os
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk