Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Dødsbobehandling

Vi tilbyder rådgivning til arvinger i dødsboer.
Vi yder rådgivning til arvinger i dødsboer, herunder i samarbejde med andre rådgivere, revisorer, økonomi- og skatterådgivere. Vi rådgiver om valg af skifteform samt sparring med kompetente skatterådgivere om dødsboets skattemæssige forhold.

Det er meget vigtigt så tidligt som muligt, at få afklaret om en ejendom skal sælges af boet eller af arvingerne, da det ofte er sådan, at et bo kan sælge en ejendom uden at skulle betale skat.

Det samme bør afklares ved det uskiftede bo, da det i nogle tilfælde er bedre at gennemføre et skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo – og så lade boet sælge ejendommen i forbindelse med boets skiftebehandling.

Selve den økonomiske berigtigelse af overdragelsen af fast ejendom i et dødsbo samt dødsboets økonomiske behandling foretages af vores samarbejdspartnere.

Vi ekspederer alene dødsboer i de situationer, hvor det kan blive vanskeligt at færdiggøre dødsboet som et privat skifte inden for den sædvanlige 1 års frist + 3 mdr. til aflevering af boopgørelse.
buket
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk