Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Mortifikationssager

Det hænder fortsat, at vi i forbindelse med en ejendomshandel har et tinglyst pantebrev eller ejer-pantebrev som ikke er blevet digitaliseret i forbindelse med indførelsen af det elektroniske tinglysningssystem i 2007.
Disse Pantebreve / ejerpantebreve findes alene i fysisk form. Typisk er pantebrevet blevet udleveret til sælger efter låneforholdets ophør. Kan man som sælger ikke finde pantebrevet fysisk kan det ikke umiddelbart aflyses af tingbogen.

Kun i tilfælde hvor pantebrevet åbenbart må antages at have mistet sin betydning kan der ske aflysning af pantebrevet efter reglen i tinglysningslovens § 20.

I de fleste tilfælde skal der føres en mortifikationssag for det pågældende pantebrev.

Hvad er en Mortifikationssag?

En mortifikationssag er en civil retssag ved den lokale byret. Typisk en sag der føres for sælger af en fast ejendom.

Der indkaldes til et retsmøde, hvor den eller dem der måtte have rettigheder i henhold til pantebrevet opfordres til at give møde. Samtidig sker der annoncering i Statstidende af sag om mortifikation. Dette sker kun 4 gange årligt ved hvert kvartals første hverdag. Er der ingen der møder og har indsigelser bliver pantebrevet erklæret for dødt og magtesløst.

Når ankefristen er udløbet uden anke af dommen kan byretten påføre en ankepåtegning og pantebrevet kan herefter blive slettet af tingbogen for den pågældende ejendom. Vi hjælper med at få pantebrevet slettet fra tingbogen / eller omdannelse af pantebrevet til afgiftspantebrev.

Der kan ske mortifikation med sædvanligt varsel – godt 1 år fra annoncering i Statstidende
Eller der kan ske mortifikation med forkortet varsel, godt 3 måneder efter annoncering i Statstidende.

Vælger man mortifikation med forkortet varsel skal der stilles sikkerhed eller deponering af beløb svarende til pantebrevets hovedstol og 1 års rente overfor den lokale byret. Det er kun byretten der kan frigive sikkerhedsstillelsen / deponeringen. Dette kan først ske 1 år efter annoncering af mortifikation med forkortet varsel.
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk