Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Stiftelse af selskaber

Et af vores kerne rådgivnings områder er rådgivning i forbindelse med generationsskifte og særligt generationsskifte af landbrugsejendomme.
Vi har stor erfaring i at hjælpe med stiftelse af selskaber. Følger sagen fra stiftende gene-ralforsamling til selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen og selskabskapitalen er overført til selskabets konto.

Der kan være behov for kapitalejeraftaler, hvis I er flere der ejer anparter/aktier i selskabet.

Vi rådgiver ikke om de strategiske overvejelser om hvorvidt virksomheden skal starte op i selskabsform eller personligt regi, men henviser gerne til relevante samarbejdspartnere herom.

Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk