Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

oktober 13, 2022

Oprettelse af særeje

I de fleste ægteskaber er der delingsformue/formuefællesskab og det betyder, at parterne ved skilsmisse og død skal dele deres formue med deres ægtefælle.
Såfremt ægtefællerne har aftalt særeje ved oprettelse af ægtepagt, skal der ikke ske deling af særejemidler ved separation og skilsmisse. Ved dødsfald indgår afdødes særeje i boets formue og fordeles mellem arvingerne efter arveloven eller et af afdøde oprettet testamente.

Særeje oprettes typisk som kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Kombinations-særeje er hvor effekter i nogle situationer skal være skilsmissesæreje og i andre situatio-ner fuldstændigt særeje for længstlevende. Såfremt der er aftalt skilsmissesæreje er det kun i forbindelse med separation eller skilsmisse at partens skilsmissesæreje bliver til fuldstændigt særeje og holdes uden for deling. Ved den ene parts død vil afdødes skils-missesæreje blive til delingsformue og indgå i afdødes bodel.

Ved aftale om fuldstændigt særeje skal der ske skifte af særejemidlerne i forbindelse med dødsfald. Længstlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo med afdødes særejemid-ler.

Særeje mellem ægtefæller skal oprettes ved en ægtepagt. Ægtepagten er gyldig når den er underskrevet og tinglyst i personbogen ved Tinglysningsretten i Holstebro.

Særeje kan også blive stiftet via 3. mands bestemmelse herom ved arv eller gave, ved at arvelader bestemmer i sit testamente, at arven skal være særeje for arvingen eller, at en gavegiver ved gavebrev bestemmer, at gaven skal være særeje for gavemodtageren.

Det er muligt at begrænse særejet til bestemte ting eller til et beløb, en brøkdel af bestemte ting, eller til en bestemt sumværdi af en genstand, f.eks. de første 400.000 kr. af friværdi-en i en fast ejendom. Man kan også bestemme, at det der træder i stedet for anførte effek-ter, faste ejendomme og beløb også skal være særeje.

Sikring af virksomhed
Såfremt du driver selvstændig virksomhed, er det vigtigt, at du overvejer om din virksomhed helt eller delvist skal være særeje. Du skal tænke på, at din virksomhed ikke kun er en sædvanlig arbejdsplads, men et arbejde du gerne skulle kunne have i mange år og som sikrer dig din fremtidige indtægt.

Hvis du har udskudt skat i virksomheden i form af avancebeskatning, så vil der ikke være mulighed for at fratrække hele den aktuelle opgjorte avanceskat ved skilsmisse. Den be-regnede skat vil blive nedskrevet / passiveret og dermed ikke blive medtaget med det fulde beløb. Jo yngre du måtte være jo mindre passivering af avanceskatten.
Også af denne grund kan det være en god ide at få lavet ægtepagt om særeje for virksomheden. 

Særeje for livsarvinger – hvad skal jeg vælge ?
Hvis du ønsker at sikre dine børns arv ved deres eventuelle skilsmisse, så kan du træffe bestemmelse om at dine børns arv skal være særeje. Enten fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. Hvis det bestemmes at børnenes arv skal være fuldstændigt særeje og afgår jeres barn først ved døden i eget ægteskab med børn, sikrer det, at der sker en fordeling af arven efter jeres barn til hhv. ægtefællen og børnene. Er der ikke truffet be-stemmelse om fordelingen vil det være med halvdelen til ægtefællen og den anden halv-del til fællesbørn til lige deling.

Træffes der bestemmelse om at arven skal være kombinationssæreje og jeres barn dør først i eget ægteskab med fællesbørn, vil længstlevende ægtefælle kunne hensidde i uskiftet bo med arven efter først afdøde.

Sikring af formuen hvor ægtefællen har gæld
Hvis din ægtefælle har gæld, så er det vigtigt at I overvejer, om din formue skal sikres ved oprettelse af ægtepagt om særeje, da udgangspunktet er, at din formue skal deles ved skilsmisse og død.


Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk