Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

oktober 13, 2022

Fremtidsfuldmagter, digitale fuldmagter til digital post og e-boks 

De første erfaringer med fremtidsfuldmagter...
De første erfaringer med fremtidsfuldmagter, der er sat i kraft, begynder at komme, efter at vi fra den 1/9 2017 har kunnet oprette fremtidsfuldmagter.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft efter anmodning, typisk fra en nærtstående og vedlagt en lægeerklæring om aktuelle forhold. Familieretshuset behandler sagerne. Der betales et gebyr, aktuelt 1.010 kr.

Den samlever, ægtefælle eller de børn der får fuldmagt for den sygdomsramte, fuldmagts-giver, vil typisk støde på problemer med at kunne få adgang til og bruge fuldmagtgivers e-boks og Nem ID / mit ID.

Det er i bekendtgørelsen om udstedelse og spærring af Nem ID /Mit ID bl.a. fastslået, at videregivelse af adgangskode, nøglekort, m.v. ikke er tilladt. Man kan således ikke lovligt låne/ bruge anden parts NEM ID / Mit ID. Heller ikke selvom der er givet fuldmagt.

Fuldmagtshavere uden særlige edb kundskaber er herfra blevet henvist til den lokale borgerservice i kommunen, som har været behjælpelige med at give fuldmagtshaver adgang til fuldmagtsgivers e-boks.

Endvidere har fuldmagtshaver skulle rette henvendelse til fuldmagtsgivers pengeinstitut med henblik på at få adgang til fuldmagtsgivers bankkonti via egen Nem ID / Mit ID.

Du kan som fuldmagtshaver også selv logge på eboks.dk og få adgang til andres e-boks ved at udfylde et elektronisk skema om adgang til samlever / ægtefælles e-boks, samt fremsendelse af kopi af FFM og dokumentation for ikraftsættelse af FFM. Herefter får fuldmagtshaver, typisk samlever / ægtefælle eller børn, adgang til fuldmagtsgivers e-boks.

Mens parterne begge er ved deres fulde fem, efter at der er oprettet varige fuldmagter eller fremtidsfuldmagter og inden fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft vil vi anbefale følgende:

At begge parter giver hinanden digital fuldmagt til at modtage den digitale post fra det offentlige. 
Du går ind på borger.dk, vælg samfund og rettigheder, vælg fuldmagt. Og udfyld og underskriv med NEM ID / Mit ID.

At parterne har givet hinanden adgang til deres respektive e-bokse.
Dette kan ske via e.boks.dk med NEM IDMit ID. Kan også være praktisk hvis det i forvejen alene er den ene part der står for betaling af regninger og nogler regninger tilgår samleve-rens / ægtefællens e-boks.

At parterne får lavet en udskrift af pensionsordningerne fra pensionsinfo.dk. 
Alternativt at man gemmer oversigten elektronisk som fil. Ved dødsfald bliver pensionsinfo lukket for afdøde og i perioden fra dødsfaldet til boets udlevering fra skifteretten vil det ikke være muligt at danne sig et overblik over afdødes pensionsordninger. Og her kan der være be-tydelige beløb der tilgår de begunstigede uden om boet.

Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk