Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

oktober 13, 2022

Anfordringsgældsbreve - nedskrivning af gælden med gavebeløb

Du har fået lavet et anfordringsgældsbrev her hos os, vi vil i den forbindelse give dig lidt vejledning vedr. afgiftsreglerne på området.
Gældsbrevet er rente- og afdragsfrit, men skal indfries på anfordring, hvilket betyder, at kreditor på et hvilket som helst tidspunkt kan forlange at få restgælden indfriet hos skyldneren.

Afdrag:
Hvis gældsbrevet skal nedbringes, skal der overføres pengebeløb som afdrag fra skyldneren til kreditoren. Det er vigtigt, at afdraget laves via kontooverførsel, og at det fremgår af overførslen, at der er tale om et afdrag – ex. på tekst ”afdrag gældsbrev”.
Når afdraget er betalt anbefaler vi, at kreditor kvitterer direkte på gældsbrevet.

Eksempel på kvittering:
”Undertegnede har d.d. modtaget kr. ** som afdrag på dette gældsbrev. Restgælden udgør herefter kr. **.

Dato og underskrift”

Husk at sende kopi af kvitteringen til skyldner.

Gaver:
Hvis kreditor er far eller mor til skyldneren, er det muligt for far eller mor at give en gave til barnet enten før eller efter, at barnet betaler afdrag på gældsbrevet. Gaven skal gives via kontooverførsel og det er vigtigt, at det fremgår af overførslen, at der er tale om en gave.

I 2024 kan der gives en gave fra hver forældre til hvert barn på kr. 74.100, uden at der skal betales gaveafgift.

Hvis både mor og far ønsker at give gave, er det vigtigt, at forældrene har hver deres konto og overfører et beløb hver. Hvis den ene af forældrene ikke har en konto med sine egne penge, så anbefaler vi, at der etableres en sådan konto. Det er muligt at overføre penge mellem ægtefæller, uden at der skal betales afgift. Far kan således overføre en gave til mor, som mor efterfølgende kan overdrage til barnet.

Far eller mor skal hvert år tage stilling til, om de ønsker at give en gave. Hvis der indgås aftale om at give gaver på en bestemt dag flere år frem, vil det udløse gaveafgift, da hele gaven i så fald vil være givet på tidspunktet, hvor aftalen laves. De enkelte gavebeløb skal således være udtryk for pludselig gavmildhed hos far eller mor.

Det har tidligere været praksis blot at påføre gavebeløb direkte på gældsbrevet og nedskrive gældsbrevet til den nye restgæld. Nyere skærpet praksis fra Skattestyrelsen har medført, at vi anbefaler, at der laves fysiske overførsler både af gavebeløb og af afdrag.

Har man alene anført gavebeløb som afdrag på gældsbrevet 1 gang årligt, uden samtidig overførsler mellem parterne, risikerer man, at låntager vil skulle betale gaveafgift.
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk