Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

oktober 13, 2022

Afdrag på gældsbreve

Mulighed for at spare boafgiften på 15 %
En oplagt mulighed for at spare boafgift på 15 % er, at forældre lidt oppe i alderen låner midler ud til deres voksne børn. Der udstedes gældsbrev på lånebeløbet, gældsbrevet skal være rente- og afdragsfrit, men skal indfries på anfordring.

At det skal indfries på anfordring vil sige, at kreditor (forældrene) på et hvilket som helst tidspunkt kan forlange at få restgælden indfriet hos børnene.

Det følges så op af at forældrene giver gavebeløb til børnene. For 2024 kan der gives gaver fra hver af forældrene til hvert barn på 74.100 kr. uden at der skal betales gaveafgift.
For at holde styr på processen anbefaler vi, at man dels påfører gældsbrevet et afsnit om at det er nedbragt med f.eks. 2 x 74.100 kr. = 148.200 kr., samt at restgælden herefter er x antal kr. Vi anbefaler at man derudover udfører en pengeoverførsel både den ene og den anden vej. 

Så er man sikret, at konstruktionen holder overfor Skat. Det er vigtigt, at nedskrivning af gælden med gavebeløb ikke er nærmere beskrevet i gældsbrevet, men at de enkelte gavebeløb er udtryk for pludselig gavmildhed.
Tidligere var det tilstrækkeligt blot at påføre gavebeløb direkte på gældsbrevet og nedskrive gældsbrevet til den nye restgæld.

Nyere skærpet praksis har medført at vi anbefaler, at man også rent faktisk laver en overførsel af først gavebeløb fra forældre til børn og senere returnering af samme beløb fra børn til forældre som afdrag på gæld. Så det kan dokumenteres overfor Skat, at der er tale om en årlig beslutning fra långivers side om at give gaver.

Har man alene anført gavebeløb som afdrag på gældsbrevet 1 gang årligt, typisk i december måned, uden samtidig overførsler mellem parterne, risikerer man, at låntager vil skulle betale gaveafgift eller indkomstskat af det fulde lånebeløb.

Hvis det er låneforhold mellem de personer, der er nævnt i dødsbo og gaveafgiftsloven, f.eks. mellem forældre og børn eller børnebørn, betales gaveafgift med 15 % ud over det årlige bundfradrag i det år hvor gældsbrevet blev udstedt.

Sædvanlig indkomstskat betales, dvs. fra mellem 39 % til 56 % beskatning, alt efter indtægtsgrundlag, såfremt det er låneforhold mellem personer uden for den personkreds der er anført i dødsbo og gaveafgiftsloven. Det kunne f.eks. være låneforhold mellem søskende eller samlevende der ikke har boet sammen i minimum 2 år.
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk