Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Vindmøllekontrakter

Vi deltager i - og udarbejder alle former for vindmølle - ejerkontrakter:

Vi rådgiver indenfor

Vi rådgiver om enhver form for Ejerskifte af eksisterende møller.
Vi rådgiver om Leje- og brugskontrakter vedrørende møller på lejet grund.
Udarbejder Lodsejeraftaler vedrørende nye møller.
Vi rådgiver om planproces, VVM, værditabsordning og naboretlige forhold.
Vi rådgiver om opstilling af møllen, vejadgang til møllen, nettilsutning, serviceaftale og
forsikring af møllem m.v.
Vores rådgivning på ovennævnte områder sker i tæt samarbejde med andre professionelle vindmøllerådgivere, miljørådgivere, landinspektører og långivere.

Berigtigelsen af overdragelsen af vindmøllegrunde foretages af vores samarbejdspartnere.
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk