Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Testamente

Enhver der ejer en landbrugsejendom eller et erhvervsaktiv har behov for et testamente.

Arv, Gave og Testamente

I folderen Arv Gave og Testamente side 7 kan du se ti familiesituationer, hvor der kan være behov for at oprette testamente.

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende har et helt særligt behov for at oprette testamente.
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk
giftleaf