Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Samejeaftaler

Samejeaftaler anvendes både af erhvervsdrivende og af privatpersoner - og er relevant, når et aktiv/en fast ejendom ejes af flere i forening.

Aftalt vilkår

Det er særlig relevant at få aftalt vilkårene for ændringer i ejerkredsen, udtræden, salg, alvorlig sygdom, dødsfald og konkurs m.v.

Samejeaftale hos private

Hos privatpersoner anvendes samejeaftalen særligt ved sameje af et sommerhus samt hos ugifte samlevende, der ejer en fast ejendom sammen. Samejeaftalen regulerer vilkårene for samlivsophævelsen - og hvorledes parterne skal forholde sig med den faste ejendom, der enten skal overtages af den ene - eller sælges.

Underskrevet vilkår

Det er godt at have underskrevet disse vilkår allerede ved købet af aktivet/den faste ejendom, således at der ikke opstår tvist og uenighed herom senere.
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk