Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Generationsskifte

- med indlevelse

Generationsskifte af landbrugsejendomme

På dette fagområde er det ikke alene de økonomiske forhold, der har afgørende betydning. Det har også de personlige og følelsesmæssige forhold. Jeg har hjulpet og rådgivet en familie bestående af mor og far, søn, datter og svigersøn, hvor faren nyligt er afgået ved døden, og der skal generationsskiftes til sønnen, behandles boet efter faren og gives gave til datteren. Forholdene var meget følelsesmæssigt præget og hvor én af parterne til tider fremsatte ikke-rimelige økonomiske krav.

I dette rådgivningsfelt trives jeg godt, selvom det kan være et særdeles sprængfyldt felt, og hvor der kan dukke uventede og ikke altid økonomisk prægede problemstillinger op, der skal prioriteres fuldt på højde med de økonomiske problemstillinger.

I den konkrete sag lykkedes det ved samtaler, møder, teamsamarbejde med økonomi- og skatterådgivere, at finde en løsning på generationsskiftet, dødsboets behandling og gaven til datteren, der kunne godkendes af alle parter.

Et af advokat Bjarne Henriksens kerne rådgivnings områder er rådgivning i forbindelse med generationsskifte og særligt generationsskifte af landbrugsejendomme.

Et generationsskifte

Selve berigtigelsen af landbrugsejendommens overdragelse og dødsboets økonomiske behandling varetages af samarbejdspartnere.
Generationsskifte folder
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk