Vindmøllekontrakter.


Vi deltager i - og uarbejder alle former for vindmølle - ejerkontrakter:

- Vi rådgiver om enhver form for Ejerskifte af eksisterende møller.

- Vi rådgiver om - Leje- og brugskontrakter vedrørende møller på lejet grund.

- Udarbejder Lodsejeraftaler vedrørende nye møller.

- Vi rådgiver om planproces, VVM, værditabsordning og naboretlige forhold.

- Vi rådgiver om opstilling af møllen, vejadgang til møllen, nettilsutning, serviceaftale og
          forsikring af møllem m.v.

Vores rådgivning på ovennævnte områder sker i tæt samarbejde med andre professionelle vindmøllerådgivere, miljørådgivere, landinspektører og långivere.

Berigtigelsen af overdragelsen af vindmøllegrunde foretages af vores samarbejdspartnere.


 


 
Advokatkontoret Thor | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 21163360