Samejeaftaler

Samejeaftaler anvendes både af erhvervsdrivende og af privatpersoner - og er relevant, når et aktiv / en fast ejendom ejes af flere i forening. Det er særlig relevant at få aftalt vilkårene for ændringer i ejerkredsen, udtræden, salg, alvorlig sygdom, dødsfald og konkurs m.v.

Hos privatpersoner anvendes samejeaftalen særligt ved sameje af et sommerhus samt hos ugifte samlevende, der ejer en fast ejendom sammen. Samejeaftalen regulerer vilkårene for samlivsophævelsen - og hvorledes parterne skal forholde sig med den faste ejendom, der enten skal overtages af den ene - eller sælges.

Det er godt at have underskrevet disse vilkår allerede ved købet af aktivet / den faste ejendom, således at der ikke opstår tvist og uenighed herom senere.


 


 
Advokatkontoret Thor | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 21163360