Et godt forlig - er bedre end en dyr retssag.

Vi går meget langt for at finde en forligsmæssig løsning, da dette er bedst for dig og begrænser sagens omkostninger betydeligt.

Hvis det ikke er muligt at forlige en tvist og det bliver nødvendigt med en domstolsafgørelse, har advokat Bjarne Henriksen stor erfaring i, at gennemføre en sagsforberedelse ved Domstolene og gennemføre en Hovedforhandling med afhøring af parter og vidner.

Du bliver under hele sagsforløbet orienteret om udviklingen i sagen og sagens omkostninger.

 
 


 
Advokatkontoret Thor | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 21163360