For at sikre dig som kunde - at du modtager den bedste rådgivning, der er under kontrol - oplyses at Advokatfirmaet Thor v/ Advokat Bjarne Henriksen er beskikket som advokat af Justitsministeriet og har været det uden ophold siden 1992 og har erhvervet møderet for Landsretten i 1997 og er samme år uddannet som Valuar.
 
Advokat Bjarne Henriksen er en del af Advokatsamfundet og underlagt de gældende regler for afholdelse af Advokattilsyn.
 
En af betingelserne for et godkendt advokattilsyn er, at advokaten løbende deltager i efteruddannelseskurser. Advokat Bjarne Henriksen opfylder betingelserne herfor.
 
Oplysning om ansvarsforsikring m.v.
Advokatfirmaet Thor v/ Advokat Bjarne Henriksen har garantistillelse og er advokatansvarsforsikret hos Forsikringsselskabet HDI Gerling.
 
Advokatfirmaet følger de advokatetiske regler, som du kan finde på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk
 
Personoplysninger.
Advokatfirmaet Thor v/ Advokat Bjarne Henriksen, opfylder Advokatsamfundets vejledning af april 2018 om Advokatens behandling af personoplysninger og du kan altid rette henvendelse til den dataansvarlige, Advokat Bjarne Henriksen, vedrørende forhold reguleret i Databeskyttelsesforordningen af 25. maj 2018.

Forbrugeroplysninger.
Som forbruger modtager du skriftlig oplysning om vores pris og modtager en ordrebekræftelse med vilkårene for vores rådgivningsaftale. Du oplyses om mulighederne for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.

Hvisvasklovgivningen.
Advokatfirmaet Thor udfører ikke arbejdsopgaver omfattet af hvidvasklovgivningen og advokatfirmaet har ikke betroede midler og har ikke pengeinstitutkonti med kundernes penge på kontoen.

Klagevejledning: Hvis du vil klage over advokat Bjarne Henriksens adfærd eller over salæret, anbefales at du først kontakter advokat Bjarne Henriksen og hvis der ikke kan opnås enighed, vil han henvise til, at der kan indgives klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon 33 96 97 98 og mail klagesagafdelingen@advokatsamfundet.dk.
 
Advokatfirmaet har følgende data:
Advokatfirmaet Thor
v/ Advokat Bjarne Henriksen
Industrivej 53
7620 Lemvig
Cvr. nr. 30457366
Telefon 21163360
Mail bjh@advothor.dk

 
 


 
Advokatkontoret Thor | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 21163360