Gratis Familietjek


Under et møde med dig alene, jer som ægtefæller / ugift samlevende - klarlægger vi om du eller I har behov for at oprette testamente, ægtepagt og generalfuldmagt m.v.

Det første møde koster ikke noget. Der betales alene for de eventuelle senere dokumenter, som du eller I ønsker der skal udarbejdes. Udover udgiften til udarbejdelse af dokumenter, betales en statsafgift for notar testamentet på kr. 300,00 og statsafgiften til tinglysning af en ægtepagt er kr. 1.750,00.

Se også vores folder - Arv Gave og Testamente.

 


 
Advokatkontoret Thor | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 21163360