Dødsbobehandling.

Vi yder rådgivning til arvinger i  dødsboer, herunder i samarbejde med andre rådgivere, revisorer, økonomi- og skatterådgivere. Vi rådgiver om valg af skifteform samt sparring med kompetente skatterådgivere om dødsboets skattemæssige forhold.

 

Det er meget vigtigt så tidligt som muligt, at få afklaret om en ejendom skal sælges af boet eller af arvingerne, da det ofte er sådan, at et bo kan sælge en ejendom uden at skulle betale skat.

 

Det samme bør afklares ved det uskiftede bo, da det i nogle tilfælde er bedre at gennemføre et skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo – og så lade boet sælge ejendommen i forbindelse med boets skiftebehandling.

Selve den økonomiske berigtigelse af overdragelsen af fast ejendom i et dødsbo samt dødsboets økonomiske behandling foretages af vores samarbejdspartnere.

Se folder - Dødsboskifte.

 


 


 
Advokatkontoret Thor | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 21163360