Bodelinger.

Advokat Bjarne Henriksen har specialiseret sig i bodelinger, hvor den ene ægtefælle ejer en Erhvervsejendom eller en Landbrugsejendom.

Det særlige ved disse aktiver er, at der i forbindelse med bodelingen, typisk skal håndteres en latent skatteforpligtelse, der skal medtages i bodelingen til en reduceret kursværdi. Herudover sker det ofte, at disse bodelinger gennemføres med en værdimæssig skævdeling, der kun kan gennemføres med begge parters accept. Begrundelsen for at begge parter accepterer en skævdeling er typisk, at det er et fælles ønske, at den ene part bevarer ejerskabet til ejendommen, da parrets fællesbørn har en særlig tilknytning hertil, samt det forhold, at der eventuelt senere skal ske generationsskifte af ejendommen til én eller flere af børnene.

Advokat Bjarne Henriksen gennemfører disse bodelinger i tæt samarbejde med revisor, skatte- og økonomirådgiver samt efter vurdering af ejendommen ved ejendomsmægler.

 


 


 
Advokatkontoret Thor | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 21163360