Ægtepagt - så er du på forkant.

Jeg har hjulpet et ægtepar med bodeling i forbindelse med skilsmisse. Manden ejede en landbrugsejendom med en friværdi på 8 mill. Ægtefællen havde således krav på 4 mill., hvilket manden ikke kunne låne.

Ægtefællen ønskede ikke "at hive det økonomiske tæppe væk under manden" og ønskede ikke at manden skulle sælge landbrugsejendommen - dette også af hensyn til parrets fællesbørn, der dels skulle bo på ejendommen og dels eventuelt senere skulle overtage ejendommen i forbindelse med generationsskifte.

På dette grundlag krævede ægtefællen alene "et rimeligt beløb" i forbindelse med bodelingen. Det lykkedes at finde frem til dette "rimelige beløb." Men havde ægtefællerne haft en ægtepagt, ville det have været fuldstændig ukompliceret at gennemføre bodelingen.

Det er vigtigt at fastslå, at en ægtepagt om særeje ikke kun tilgodeser den ene part - men tilgodeser begge parter.

Se mere om særeje via ægtepagt - side 8 i folderen: Arv Gave og Testamente.

  


 
Advokatkontoret Thor | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 21163360